ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Το λογιστικό γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην φορολογική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων.

Επιπλέον παρακολουθούμε ανελλιπώς τις τρέχουσες εξελίξεις στη νομοθεσία και ενημερωνόμαστε επισταμένως για κάθε ζήτημα φορολογικού δικαίου ακινήτων. Κατά συνέπεια μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε την ακίνητη περιουσία σας εντοπίζοντας τυχόν φορολογικά προβλήματα και παρέχοντας σας συμβουλές για την κάλυψη τεκμηρίων, τη φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και τον υπολογισμό μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.